Yönetici Eğitimleri

– Zaman Yönetimi
– Risk Yönetimi
– Kriz Yönetimi
– İmaj ve Saygınlık Yönetimi
– İnsan kaynakları yönetimi
– Liderlik ve yeni liderlik yaklaşımları
– Yöneticiler için kendi kendine liderlik
– Motivasyon teknikleri
– Etkili iletişim yöntemleri
– Etkili Yönetim teknikleri
– Çatışma ve yönetimi
– Performans değerleme yöntemleri ve uygulamalar
– Değişim yönetimi
– Çalışanlara ilişkin sorunlar ve çözüm yolları
– İnisiyatif yönetimi
– Çok kültürlü ortamda yönetim
– Uluslararası işletme yönetimi
– Toplam kalite yönetimi
– İş Etiği
– Proje Yönetimi
– Mobbing ve mücadele yöntemleri
– İşçi sağlığı ve güvenliği eğitimleri
– İş kanunu ve işletmelerde uygulamaları