Teknik Eğitimler

– Temel Bilgisayar Kullanımı
– Microsoft Word Programı Kullanımı
– Microsoft Excell Programı Kullanımı
– Microsoft Powerpoint Programı Kullanımı
– Temel HTML Eğitimi
– Temel Video Yapım ve Editleme
– Görsel Tasarım  Web Sitesi Yapımı/Tasarımı (WYSYIWYG)
– Temel Algoritma Eğitimi
– Programlama Temelleri/Programlamaya Giriş (C#)
– Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş (C#)
– Temel SQL Eğitimi
– Görsel Programlama II Veritabanı Bağlantısı-ADO Net
– İnternet Programlama (HTML-CSS-JavaScript)
– ASP .net ile İnternet Programlama
– MYSQL-PHP