Eğitim Hizmetlerimiz

Kamu kurumlarına yönelik eğitimler

– Kamuda Stratejik Kaynak Planlaması
– Kamuda stratejik planlama
– Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi
– Kamu ihale mevzuatı
– Teknik Şartname hazırlama
– İhale Dosyası Hazırlama
– Kamu ihalelerine teklif hazırlama
– Kamuda muayene ve teslim alma işlemleri
– Tahakkuk işlemleri